Szpital Frombork

baner 38
header
więcej ...
BIP epuap
baner 42

Poznaj lepiej nasz region:

baner 48
1
2
3
4
5
grafika 98
Zdjęć: 4
baner 57
baner 61
baner 60
baner 58
baner 46
baner 47
baner 49
baner 40
baner 17
KONKURS NA OBRAZ PRZEDSTAWIAJĄCY św. ANTONIEGO WIELKIEGO
Dodano: 05-05-2023  
grafika_199

Organizator konkursu:
Szpital we Fromborku.

 

Adres:

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Fromborku

Ul. Sanatoryjna 1

14-530 Frombork

e-mail: szpital@szpital-frombork.pl

adres strony internetowej: www.szpital-frombork.pl

 

Cele konkursu:
Stworzenie niepowtarzalnego oraz oryginalnego obrazu promującego lub przedstawiającego świętego Antoniego Wielkiego.

 

Wskazówki i zalecenia ogólne:

 1. Wizerunek twarzy powinien być uwspółcześniony o pogodnych i łagodnych rysach.
 2. Propozycja powinna nawiązywać do znanych przedstawień ikonograficznych św. Antoniego Wielkiego w wizerunkach świętych kościoła katolickiego.
 3. W ubiorze lub atrybutach świętego mogą być nawiązania do Antonian (Zakonu szpitalnego św. Antoniego), którzy prowadzili Szpital Św. Ducha i przebywali przy kaplicy szpitalnej św. Anny we Fromborku.
 4. Postać z wykorzystanymi atrybutami świętego Antoniego Wielkiego, które na niego wskazują i które najczęściej powtarzają się w dostępnej ikonografii, jak:

- habit biały przewiązany w pasie różańcem lub pasem czarnym;

- peleryna czarna lub brązowa z kapturem;

- kostur;

- motyw litery Tau na habicie lub kosturze;

- święty bosonogi;

- siwe włosy i siwa broda;

 

Zasady konkursu: 

 1. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest przekazanie do Szpitala, pracy plastycznej spełniającej wymagania.
 3. Praca na odwrocie powinna zostać podpisana imieniem, nazwiskiem lub sygnaturą.
 4. Każdy uczestnik może zgłosić więcej niż jedną pracę plastyczną.
 5. Przekazanie pracy jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 6. Każdy uczestnik konkursu zgadza się na publikację swojego wizerunku w materiałach zgłoszeniowych i promujących konkurs oraz artykułach prasowych i notkach internetowych.
 7. Konkurs jest jednoetapowy

 

Forma i technika pracy:

 1. Format min. A3.
 2. Obraz malowany na płótnie farbami olejnymi.
 3. Wersje narysowane lub wydrukowane tylko na kartce będą dyskwalifikowane.
 4. Wizerunek będzie wykorzystany także jako wzór pod haft.

 

Kryteria oceniania prac: 

 1. Zgodność pracy z tematem Konkursu.
 2. Oryginalność pomysłu.
 3. Estetyka wykonania.

 

Termin i miejsce konkursu:

 1. Prace plastyczne należy doręczyć osobiście do sekretariatu szpitala lub za pomocą przesyłki pocztowej na adres szpitala:

Szpital Psychiatryczny we Fromborku

ul. Sanatoryjna 1

14-530 Frombork

z dopiskiem KONKURS

 1. Godziny otwarcia sekretariatu od poniedziałku do piątku od 7:00 do 14:30.
 2. Ostateczny termin składania prac upływa z dniem 31 maja 2023r.
 3. Za datę doręczenia pracy oraz zgłoszenia i oświadczenia przyjmuje się datę ich wpływu pod wskazany wyżej adres. W przypadku pracy kierowanej drogą korespondencyjną - decyduje data stempla pocztowego.
 4. Zgłaszając swoją pracę, ich twórca, oświadcza, że jest właścicielem lub występuje w imieniu i za zgodą właściciela praw autorskich dzieła.
 5. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie równoznaczne jest z wyrażeniem zgody przez autorów na nieodpłatne wykorzystanie prac w celach informacyjnych, promocyjnych, publiczne odtwarzanie oraz ich rozpowszechnianie przez organizatora konkursu - Szpital Psychiatryczny we Fromborku.

 

Uwagi końcowe:

 1. Prace nie będą zwracane.
 2. Szpital zapewnia autorom zwrot kosztów wykorzystanych materiałów za wykonane prace w wysokości - 500 zł.
 3. Przekazania pełni praw autorskich i zgody na wykorzystanie wizerunku.
 4. Organizator może odmówić przyjęcia pracy konkursowej lub wycofać ją z konkursu, jeżeli zostaną zidentyfikowane jakiekolwiek uchybienia wobec niniejszego regulaminu.
 5. Regulamin może ulec zmianie. O wszelkich zmianach wszyscy Zgłaszający zostaną uprzednio poinformowani.
 6. Sytuacje nieobjęte regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.

 

Koordynator konkursu:
Mariola Krasińska; tel.:55 6216336 

 

Komisja konkursowa/jury: 
Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa, w skład której wchodzić będą pracownicy i osoby powołane przez Dyrektora Szpitala we Fromborku. 

 

Nagrody:
Spośród nadesłanych prac, wyłonione zostaną trzy nagrody główne:

- I miejsce 2.500 zł,

- II miejsce 1.200 zł,

- III miejsce 800 zł 

 

 Dyrektor

(-) Mirosław Kochański

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Dodano: 26-09-2023  
grafika
Dodano: 08-08-2023  
grafika
Dodano: 14-07-2023  
grafika
Dodano: 07-07-2023  
grafika
Dodano: 16-06-2023  
grafika
Dodano: 16-06-2023  
grafika
Dodano: 08-06-2023  
grafika
Dodano: 10-05-2023  
grafika
Dodano: 18-04-2023  
grafika
Dodano: 07-04-2023  
grafika
Dodano: 03-04-2023  
grafika
Dodano: 29-03-2023  
grafika
Dodano: 24-02-2023  
grafika
Dodano: 10-02-2023  
grafika
Dodano: 30-01-2023  
grafika
Dodano: 14-12-2022  
grafika

Znajdź na stronie

opcje