Szpital Frombork

baner 38
header
więcej ...
BIP epuap
baner 42

Poznaj lepiej nasz region:

baner 48
1
2
3
4
5
grafika 98
Zdjęć: 4
baner 57
baner 61
baner 60
baner 58
baner 46
baner 47
baner 49
baner 40
baner 17
SZJ w szpitalu - tekst archiwalny

System Zarządzania Jakością (SZJ) w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Fromborku


Zarządzeniem nr 22/2005 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Fromborku z dnia 28 listopada 2005 r.  podjęto decyzję o wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością.

W celu zapewnienia realizacji tego przedsięwzięcia zostało ustanowione stanowisko Pełnomocnika Dyrektora ds. Jakości wraz z zakresem zadań związanych z pełnieniem tej funkcji.

Po intensywnych szkoleniach pracowników i pełnomocnika oraz poprawy organizacji pracy i usystematyzowaniu dokumentacji powołano auditorów wewnętrznych SZJ i uznano, że szpital gotowy jest do auditu certyfikującego.

29-30.01.2007 roku Auditorzy i eksperci CSQ IMQ z Włoch przeprowadzili w Szpitalu we Fromborku  pierwszy audit certyfikujący wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2000 z wynikiem pozytywnym.

Od tego czasu co roku szpital przechodzi audity kontrolne a co trzy lata szpital poddaje się recertyfikacji SZJ.  

 

W dniach 14-15 lutego 2019 roku przeprowadzony został Audit certyfikujący przez auditorów Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.


Auditorzy zewnętrzni oceniali organizację pracy szpitala w kontekście przestrzegania wymagań jakościowych wynikających z przepisów prawa, zapisów międzynarodowej normy ISO 9001:2015 oraz wewnętrznych uregulowań. W wyniku auditu Szpital Psychiatryczny we Fromborku uzyskał pozytywną ocenę wdrożonego systemu i rekomendację do otrzymania kolejnego certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 na okres 3 lat.

 

W okresie 12 lat od kiedy szpital posiada Certyfikat ISO 9000,  Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna aktualizowała normę ISO.

Wprowadzona w 1987 roku przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną norma ISO 9000 została poprawiona w 1994, udoskonalona i wydana w 2000 roku jako EN  ISO 9001:2000, wydana w języku polskim we wrześniu 2001 r. z oznaczeniem PN-EN ISO 9001:2000.

Norma ISO 9001:2008 wydana 14 listopada 2008 roku przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną, została wydana w języku polskim w lutym 2009 roku przez Polski Komitet Normalizacyjny z oznaczeniem PN-EN ISO 9001:2009. Zastąpiła ona normy PN-EN ISO 9001:2001 oraz PN-EN ISO 9001:2008.

Najnowsze wydanie normy ISO wydane przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną we wrześniu 2015 r. oznaczone jako ISO 9001:2015, wydane w języku polskim w październiku 2015 roku przez Polski Komitet Normalizacyjny z oznaczeniem PN-EN ISO 9001:2015.

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ

Znajdź na stronie

opcje