Szpital Frombork

baner 38
header
więcej ...
BIP epuap
baner 42

Poznaj lepiej nasz region:

baner 48
1
2
3
4
5
grafika 89
Zdjęć: 15
baner 57
baner 58
baner 46
baner 47
baner 49
baner 40
baner 41
baner 39
baner 17
baner 18
baner 19
baner 20
baner 21
baner 22
Rzecznik Praw Pacjenta - zadania
grafika

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego jest pracownikiem Biura Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie i wykonuje swoje zadania przy pomocy tego Biura.

Z pomocy Rzecznika mogą korzystać pacjenci Szpitala oraz osoby działające
w interesie pacjenta: rodzina, przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub faktyczny.

Zakres zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego to:

  • pomoc w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem, leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem pacjenta ze szpitala psychiatrycznego;
  • wyjaśnienie lub pomoc w wyjaśnieniu ustnych i pisemnych skarg;
  • współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym pacjenta;
  • inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno - informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny;

Rzecznik, wykonuje swoje zadania w szczególności przez:

  • przyjmowanie ustnych i pisemnych skarg pacjenta przebywającego w szpitalu psychiatrycznym, skarg rodziny pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby sprawującej faktyczną opieką nad pacjentem oraz ocenę zasadności skargi;
  • zapewnienie pacjentowi dostępu do informacji prawnej;
  • pomoc w sporządzeniu i złożeniu skargi do kierownika szpitala psychiatrycznego lub innych instytucji;
  • udzielanie pomocy pacjentowi wypisanemu ze szpitala psychiatrycznego, jeśli skarga została złożona w trakcie pobytu pacjenta w szpitalu psychiatrycznym, a procedura rozpatrywania skargi nie została zakończona.

 

#s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ

Znajdź na stronie

opcje