Szpital Frombork

baner 38
header
więcej ...
BIP epuap
baner 42

Poznaj lepiej nasz region:

baner 48
1
2
3
4
5
grafika 89
Zdjęć: 15
baner 57
baner 58
baner 46
baner 47
baner 49
baner 40
baner 41
baner 39
baner 17
baner 18
baner 19
baner 20
baner 21
baner 22
Skargi i zażalenia

1. Osoba korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny ma prawo do pomocy w ochronie swoich praw. Prawo do pomocy w ochronie praw wynikających z opieki nad pacjentami przysługuje również przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu osoby korzystającej ze świadczeń w szpitalu psychiatrycznym.

2. Osoby korzystające ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny oraz ich opiekunowie mają w szczególności prawo do:

  • Przekazania ustnych i pisemnych skarg dotyczących naruszenia praw pacjenta,
  • Spotkania z Rzecznikiem Praw Pacjenta w warunkach zapewniających swobodę wypowiedzi, nie później niż w terminie 7 dni od dania zgłoszenia takiej potrzeby,
  • Uzyskania informacji o rozstrzygnięciu zgłoszonej sprawy.

3. Pacjent lub osoba reprezentująca jego prawa, jeżeli uzna, że te prawa zostały naruszone, może:

  • Zwrócić się z interwencją do bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczenia zdrowotne, a następnie do Dyrektora zakładu,
  • Zwrócić się z interwencją do Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego  – z siedzibą w SPSPZOZ we Fromborku,
  • Zwrócić się z interwencją do Sekcji Skarg i Wniosków Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,
  • Jeżeli naruszenie prawa dotyczyło fachowej czynności medycznej, zwrócić się do Okręgowej Izby Lekarskiej, bądź do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych,
  • Skierować sprawę do sądu powszechnego, jeżeli w wyniku działania lub zaniechania zakładu opieki zdrowotnej lub osoby wykonującej zawód medyczny naruszono dobro osobiste pacjenta lub wyrządzono szkodę materialną w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ

Znajdź na stronie

opcje