Szpital Frombork

baner 38
header
więcej ...
BIP epuap
baner 42

Poznaj lepiej nasz region:

baner 48
1
2
3
4
5
grafika 89
Zdjęć: 15
baner 57
baner 58
baner 46
baner 47
baner 49
baner 40
baner 41
baner 39
baner 17
baner 18
baner 19
baner 20
baner 21
baner 22
Oddziały szpitalne
grafika

Szpital może przyjąć 187 pacjentów, którym w warunkach hospitalizacji zapewnia całodobowy pobyt, opiekę medyczną i wyżywienie.

 

 

 

 

 

 

Miejsca rozdzielone są pomiędzy:

 • 2 oddziały ogólno­psychiatryczne,
 • oddział psychiatrii sądowej,
 • oddział psychogeriatryczny,
 • oddział terapii uzależnień,
 • oddział detoksykacji.

 

Oddziały Ogólnopsychiatryczne

Zadania oddziałów:

 • Diagnostyka, leczenie i wczesna rehabilitacja osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi w warunkach całodobowych.
 • Orzecznictwo sądowo - psychiatryczne, ZUS.
 • Diagnostyka psychologiczna.
 • Leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi.
 • Motywowanie pacjentów uzależnionych do kontynuacji leczenia w Oddziale Terapii Uzależnień.
 • Współpraca z Ośrodkami Terapii Uzależnień.
 • Leczenie współistniejących schorzeń somatycznych.
 • Psychoedukacja rodziny.
 • Nawiązywanie kontaktów ze środowiskiem rodzinnym pacjenta.
 • Współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej w rejonie leczenia.
 • Zajęcia terapeutyczne - terapia zajęciowa, społeczność terapeutyczna.
 • Szkolenie lekarzy i personelu pielęgniarskiego w zakresie specjalności oddziału.

 

 

Oddział I Ogólnopsychiatryczny

Kierownik Oddziału: lek. spec. psychiatra Małgorzata Gaik

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr piel. Helena Tarańko

 

Oddział dysponuje 40 miejscami

 

Telefony (55-6216 + numer wewnętrzny):

Kierownik Oddziału 344

Pielęgniarka Oddziałowa 307

Psycholog 346

Gabinet lekarski 340

Dyżurka pielęgniarska 348

Sekretariat 307

Terapia zajęciowa 345

 

 

Oddział II Ogólnopsychiatryczny

Kierownik Oddziału: lek. spec. psychiatra Romuald Jeznach

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr piel. Joanna Smusz

 

Oddział dysponuje 40 miejscami

 

Telefony (55-6216 + numer wewnętrzny):

Kierownik Oddziału 355

Zastępca Kierownika Oddziału 342

Pielęgniarka Oddziałowa 328

Psycholog 329

Gabinet lekarski 306

Dyżurka pielęgniarska 352

Sekretariat 328

Terapia zajęciowa 352

 

 

Oddział Psychiatrii Sądowej

Kierownik Oddziału: lek. spec. psychiatra Agnieszka Czarzasta

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr piel. Irena Sidorowicz

 

Oddział dysponuje 30 miejscami

 

Telefony (55-6216 + numer wewnętrzny):

Kierownik Oddziału 326

Zastępca Kierownika Oddziału 308

Pielęgniarka Oddziałowa 308

Psycholog 320

Gabinet lekarski 308

Dyżurka pielęgniarska 311

Sekretariat 308

Terapia zajęciowa 312

 

Zadania oddziału:


Udzielanie świadczeń psychiatrii sądowej w warunkach podstawowego zabezpieczenia, obejmujące diagnostykę i leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi, wobec których jest wykonywany środek zabezpieczający, o którym mowa w art. 200 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy. Wykaz podstawowych usług medycznych świadczonych w oddziale psychiatrii sądowej o podstawowym stopniu zabezpieczenia - zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00 - F99).  

 

Dokumenty potrzebne do przyjęcia w oddział:

 • postanowienie Sądu o umorzeniu sprawy i zastosowaniu środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia pacjenta w Szpitalu Psychiatrycznym,
 • opinia Komisji psychiatrycznej ds. środków zabezpieczających przy Ministrze Zdrowia,
 • postanowienie Sądu wskazujące Oddział psychiatrii sądowej o podstawowym stopniu zabezpieczenia SPSPZOZ we Fromborku – jako właściwe miejsce do wykonywania środka zabezpieczającego,
 • nakaz przyjęcia,
 • dowód tożsamości.

 

 

Oddział Psychogeriatryczny

Kierownik Oddziału: lek spec. psychiatra Andrzej Szymorek

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr piel. Anna Czarnota

 

Oddział dysponuje 35 miejscami

 

Telefony (55-6216 + numer wewnętrzny):

Kierownik Oddziału 338

Zastępca Kierownika Oddziału 365

Pielęgniarka Oddziałowa 319

Psycholog 310

Gabinet lekarski 363

Dyżurka pielęgniarska 347

Sekretariat 319

Terapia zajęciowa 341

 

Zadania oddziału:


Świadczenia psychogeriatryczne obejmujące diagnostykę i leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności zaburzeniami procesów poznawczych, powyżej 60 roku życia.

 

W oddziale przebywają pacjenci z rozpoznaniem:

 • organicznych zaburzeń lękowych,
 • schizofrenii,
 • zaburzeń urojeniowych,
 • zespołów otępiennych,
 • psychoz organicznych,
 • organicznych zaburzeń nastroju,
 • zaburzeń afektywnych.

Zgodnie z umową z NFZ pacjenci przebywają w oddziale nie dłużej niż 12 tygodni (84 dni). Oddział zapewnia całodobową opiekę lekarską, pielęgniarską i psychologiczną.

 

 

Oddział Terapii Uzależnień

Kierownik Oddziału: mgr Bożena Kasztelan - Specjalista Psychoterapii Uzależnień

Pielęgniarka Koordynująca: Mirosława Telus

 

Odział dysponuje 27 miejscami

 

Telefony (55-6216 + numer wewnętrzny):

Kierownik OTU 360

Zastępca Kierownika OTU 351

Psycholog 351

Terapeuci uzależnień 362

Sekretariat 360

Dyżurka TU 304

 

Zadania oddziału:

 • Diagnozowanie pacjentów przyjętych do oddziału.
 • Konstruowanie osobistych programów terapii.
 • Leczenie i rehabilitacja przebywających w oddziale.
 • Sprawowanie opieki pielęgnacyjnej nad pacjentami oddziału.
 • Prowadzenie psychoterapii indywidualnej i grupowej.
 • Kontaktowanie się z rodzinami pacjentów.
 • Szkolenie personelu w zakresie specjalności oddziału.
 • Prowadzenie historii choroby i innej dokumentacji.

 

 

Oddział Detoksykacji

Kierownik Oddziału: lek. spec. psychiatrii Anna Skiepko-Grigorjew

Pielęgniarka Oddziałowa: lic. piel. Danuta Madej

 

Odział dysponuje 15 miejscami

 

Telefony (55-6216 + numer wewnętrzny):

Kierownik Oddziału 315

Gabinet lekarski 361

Dyżurka pielęgniarska 364

Pielęgniarka oddziałowa 343

Sekretariat 360

 

Zadania oddziału:

 • Diagnozowanie pacjentów z zaburzeniami psychicznymi.
 • Leczenie ostrych i przewlekłych zaburzeń psychicznych.
 • Detoksykacja osób z uzależnieniem od alkoholu, leczenie zespołów abstynencyjnych i psychoz alkoholowych.
 • Psychoedukacja - program edukacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i terapia indywidualna.
 • Konsultowanie chorych z innych oddziałów i izby przyjęć.
 • Szkolenie lekarzy i personelu pielęgniarskiego w zakresie specjalności oddziału.
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ

Znajdź na stronie

opcje