Szpital Frombork

baner 38
header
więcej ...
BIP epuap
baner 42

Poznaj lepiej nasz region:

baner 48
1
2
3
4
5
grafika 89
Zdjęć: 15
baner 57
baner 58
baner 46
baner 47
baner 49
baner 40
baner 41
baner 39
baner 17
baner 18
baner 19
baner 20
baner 21
baner 22
GPZ Zadania
grafika

Gabinet Promocji Zdrowia

 


Kierownik Gabinetu Promocji Zdrowia
mgr Mariola Krasińska
tel. (55) 621 6336

 

 

Gabinet Promocji Zdrowia realizuje zadania szpitala w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia, koordynuje i inicjuje zadania, które zmierzają do podnoszenia wiedzy o zdrowiu jako wartości nadrzędnej, jego uwarunkowaniach i indywidualnej odpowiedzialności za nie. Współdziała z instytucjami państwowymi, podmiotami samorządowymi, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami w celu właściwego prowadzenia działań prozdrowotnych.

Swoje zadania Gabinet Promocji Zdrowia realizuje przez:

 • Rozpoznawanie i analizowanie elementów i czynników środowiska:
  • rozpoznawanie potrzeb zdrowotnych różnych środowisk w obszarze działania,
  • analiza stanu zdrowia podopiecznych, wykrywanie czynników ryzyka chorób z "niewiedzy" i "nadmiaru",
  • określenie głównych czynników warunkujących zdrowie, oraz zagrożeń w środowisku pracy,
  • organizowanie i programowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej w rejonie działania.
 • Realizacja Programów Zdrowotnych w zakresie:
  • Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu,
  • Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  • Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
  • Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV, Opieki nad Żyjącymi z HIV i Chorymi na AIDS.
 • Podejmowanie działań informacyjnych i edukacyjnych:
  • propagowanie działań na rzecz zdrowia w dostępnych formach przekazu,
  • rozwijanie umiejętności w zakresie motywowania do zachowania i umacniania zdrowia,
  • prowadzenie poradnictwa indywidualnego i zbiorowego (nauczanie, instruowanie, przekazywanie),
  • organizowanie szkoleń, prelekcji z zakresu metod przywracania zdrowia i promowanie prozdrowotnych stylów zachowań,
  • edukacja w zakresie minimalizowania wpływu ujemnych skutków zanieczyszczenia środowiska na zdrowie człowieka,
  • prowadzenie działalności kolporterskiej wydawnictw dotyczących profilaktyki zdrowotnej i  profilaktyki uzależnień.
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ

Znajdź na stronie

opcje